ORTOGRAFIA

1. AUTOCORRECCIÓ DE DICTATS

Se't dictarà un text, que després corregiràs. Un cop ho hagis fet, cal que apuntis les faltes ortogràfiques i diguis quin és el motiu de cadascuna de les l'errades. Tanmateix, has d'explicar el perquè de les errades de puntuació. ANAR ALS DICTATS


LECTURA I COMPRENSIÓ

1. Sense tu


ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA I COHESIÓ

Activitats dels registres lingüístics

REDACCIÓ