ORTOGRAFIA

Dictats en línia

Activitats d'ortografia

LECTURES I ACTIVITATS

1. "No hi ha millor teixidora que l'Aracne"(PDF)

2. "L'insult insuls" (article en PDF)

     Activitats (PDF)

     a) Fes un llistat dels insults mencionats  a l'article i  

         defineix-los (cerca, si cal la definició al diccionari)

      b) Què critica Puigtobella?

      c) Inventa un personatge i defineix la seva manera de 

          ser fent servir alguns dels apel·latius que has après.

3. "Gregor", de Quim Monzó (PDF)

Activitats

Tenint en compte el gènere del text analitza:

a) La temàtica tractada i la seva simbologia

b) Les tipologies, el llenguatge emprat, la intenció de l'autor

c) Els personatges

d) Informa't sobre la vida i obra de Franz Kafka

d) Fes una comparació entre aquest conte i allò que saps de La metamorfosi

e) Escriu un relat en primera persona en el qual et despertis un matí convertit en un ésser no humà. Segueix aquestes passes prèvies a la redacció:

  • Tria l'ésser en el qual et convertiràs i pensa quin sentit li vols donar a aquesta transformació.
  • Fes un resum de l'argument (amb el plantejament, el nus i el desenllaç) en tres o quatre línies.
  • Fes un llistat de les sensacions i pensaments del teu personatge en funció del sentit simbòlic que li vulguis donar al teu escrit.


ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA I COHESIÓ

Activitats dels registres lingüístics

REDACCIÓ

1. Projecte Redactem (ANAR-HI)

a)  Feu l'activitat"Com redactar l'opinió personal d'una pel·lícula". Quan hagueu acabat i revisat el vostre escrit, llegiu-lo en veu alta als companys de classe.