3a DECLINACIÓ


3a DECLINACIÓ: TEMES EN CONSONANT
3a DECLINACIÓ: TEMES EN VOCAL


ESPECTACLES ROMANS