LECTURES I ACTIVITATS
TEXT 1

(Text i activitats extrets de:https://blocs.xtec.cat/dcolell/4t-eso/

Quins animals són els descendents dels  dinosaures? La propera vegada que us mireu un pollastre, feu-ho amb una mica de respecte: és un descendent del Tyrannosaurus rex! Els dinosaures van ser els amos i senyors del planeta durant cent seixanta milions d’anys. Després, probablement de resultes d’un canvi climàtic causat per l’impacte d’un meteorit, es van extingir i van deixar el terreny lliure perquè altres animals n’agafessin el relleu. Gràcies a l’extinció dels dinosaures, ara som els mamífers, els amos del planeta, ja que, mentre ells vivien, els mamífers es limitaven a uns quants animals de la mida de ratolins que vivien amagant-se dels grans sauris.Però la idea general de com va anar l’extinció dels dinosaures és una mica exagerada. No va caure un meteorit que va provocar una flamarada que els va matar tots. Va ser un canvi en les condicions climàtiques, en la producció vegetal i en uns quants factors que, més enllà del cataclisme inicial desencadenat per l’impacte del meteorit, va anar fent que el nombre de dinosaures s’anés reduint durant segles i mil·lennis, fins que en van quedar només uns quants representants que van sobreviure a l’extinció. Aquests supervivents eren dinosaures de mida petita que ja feia milions d’anys que havien desenvolupat plomes com a sistema per a mantenir la temperatura. Els mamífers també havien evolucionat i havien generat procediments de protecció tèrmica, però que consistien a cobrir el cos amb pèl, un sistema menys eficient. Les plomes, en canvi, abrigaven més i a la llarga els van permetre explorar noves capacitats, com ara fer-les servir per a volar. Segons com ho mirem, podem dir que els dinosaures no es van arribar a extingir. Sobreviuen entre nosaltres amb el nom d’aus. De fet, si mireu la classificació de les aus, veureu que pertanyen al subordre dels teròpodes, que alhora forma part del superordre Dinosauria. Per tant, en certa manera, les aus són dinosaures.

DANIEL CLOSA I AUTET, Trivicat. Ciència. Un llibre lúdic de preguntes i respostes.


1. Contesta les preguntes sobre el  text:

 • Què són els gran sauris?   
 • Quina era la idea, exagerada, general sobre l’extinció dels dinosaures?   

2. Marca en el text anterior les diferents parts de què consta un text   expositiu i explica-les.


3.  Escriu un resum del text. Per a fer-ho, segueix els passos següents:

 • Subratlla les paraules clau de cada paràgraf.
 • Fes una llista de les idees més importants del  text.
 • Ordena les idees.
 • Escriu esborrany del resum.
 • Repassa l'esborrany (llegeix-lo tants cops com calgui), tot corregint:
  • L'adequació, la coherencia i la cohesió
  • L'ortografia
  • La puntuació


TEXT 2

"Porc bullit amb salsa de rave", Quim Monzó.


1. Subratlla les idees clau del text.

2. A quin gènere pertany? Quines tipologies textuals hi trobes.

3. Com s'estructura?

4. Temps i espai.

5. Quina mena de narrador hi trobes?

6. Com és psicològicament l'agent immobiliari?

7. Fes una crítica del text d'un mínim 125 paraules.


TEXT 3

"La sessió de maquillatge", Empar Moliner (PDF)

Activitats

 • Qui és Sigmund Grossman?
 • Què és un Magazine? Quin públic té aquest tipus de programa? Qui el sol veure?
 • Per què creus que Grossman ha acceptat anar al programa?
 • On ha d'anar després de l'entrevista?
 • Fixa't en el diàleg entre la maquilladora i l'escriptor. Quines coses li pregunta la noia? Creus que ha llegit algun llibre de Grossman? A quin tipus de personatges està acostumada a maquillar? Què penses d'ella?
 • Creus que al Sr. Grosmann li interessen les vendes? Quins interessos penses que té? Què penses d'ell?
 • Quin significat creus que té el tatuatge que el Nobel porta a l'avantbraç?
 • Què i a qui critica Moliner en aquest conte?


Relats curts de terror (PDF)

ACTIVITATS

1. Escriu un plantejament (5 línies) i un desenllaç (5 línies) per al conte "Mirades" (pàg.13)

2. Escriu un plantejament (5 línies) i un nus (5 línies) per al conte "Buh!" (pàg.14)


QUADERN DE COMPRENSIÓ LECTORA