ILLES DINS D'UN RIU

(Bee Gees / versió de Tomeu Penya)


Nina quan te vaig conèixer canvià tot

vaig venir cap a tu amb lo meu millor

ben suau dins jo 

era un sentiment tot nou


Tu me fas coses que jo no sé explicar

Aferra't molt fort que no sent mal

Cada cop del meu cor és un sentiment tot nou


L’amor tendre és cec i demana dedicació

L’amor que sentim no cal conversar

I plegats sense pressa ah ah

Fent l’amor l’un amb l’altre ah ah


Illes dins d’un riu, això és lo que som

Ningú més en mig, com pot ser millor

Vine lluny amb mi a un altre món

Si estem plegats no tenc por de res ah ah

Recolzant-mos l’un amb l’altre ah ah


No puc viure quan l’amor ja s’ha acabat

Res no té importància si no tens ningú

Que et doni calor en sa nit

Per perdre es sentit de sa realitat


Això no ens passarà, dubte no n’hi ha cap

Aquest amor mai no s’aturarà

I el missatge és ben clar 

si a aquest dic hem vist que no hi ha fi


No ploraràs més i estimant-me no et faré mal

I enamorats viurem com ara i sempre 

anem plegats sense pressa ah ah

Fent l’amor l’un amb l’altre ah ah


Illes dins...

Illes dins…


ACTIVITATS

1. En Tomeu Penya canta en mallorquí. Cerca i explica les variants dialectals que trobis al text.

2. Quin és el tema de la cançó? Subtemes.

3. Cerca les figures retòriques i explica-les.

4. Quin concepte de la relació de parella hi ha a la cançó? El comparteixes? Justifica  les teves respostes.
ACTIVITATS


BOIG PER TU 

En la terra humida escric
nena estic boig per tu,
em passo els dies
esperant la nit.

Com et puc estimar
si de mi estàs tan lluny;
servil i acabat
boig per tu.

Sé molt bé que des d’aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa
reflexada la teva llum, me la beuré;
servil i acabat boig per tu.

Quan no hi siguis al matí,
les llàgrimes es perdran
entre la pluja
que caurà avui.

Em quedaré atrapat
ebri d’aquesta llum
servil i acabat
boig per tu.

Sé molt bé que des d’aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa veig
reflexada la teva llum, me la beuré;
servil i acabat boig per tu
servil i acabat boig per tu.


ACTIVITATS

1. Qui va composar aquesta cançó? Qui va escriure la lletra?

2. Digues quin és el tema. A qui s'adreça el cantant? 

3. Segons va dir el compositor, l'estrofa «Quan no hi siguis al matí / les llàgrimes es perdran / entre la pluja / que caurà avui» està inspirada en un fragment d'una pel·lícula. Quina és? De què tracta? Quines són les paraules exactes que diu el personatge. A qui i per què les diu? 

4. Cerca les figures retòriques i explica-les. 

5. Escriu un poema o una cançó d'amor. 


              AIGO

Aigo, vos demanam, aigo
i vós, senyor, mos dau vent
i mos girau ses espatlles
i fais com qui no mos sent.

A s'hort sa terra és eixuta,
s'ha mort tot el que hem sembrat,
es tarongers s'han secat,
es blat és mort i no és nat.

Abans, senyor, éreu flors,
ara, senyor, sols sou cards.
Abans, senyor, éreu amor,
ara s'amor s'ha assecat.

Abans, senyor, éreu horts,
ara, senyor, pols i vent.
Abans, senyor, éreu gent,
i ara, on és, on és sa gent?


ACTIVITATS

1. Qui és Maria del Mar Bonet? Quan va escriure aquesta cançó?

2. En nom de qui parla la cantant?

3. A qui es dirigeix? Què li diu? Per què?

4. En quin tipus de poesia s'inspira la compositora? Com ho saps?

5. Quins sentiments expressa la cançó?

6. Escriu les paraules pròpies del dialecte balear.ARA QUE TINC VINT ANYS


Ara que tinc vint anys (1),
ara que encara tinc força (1),
que no tinc l'ànima morta (2),
i em sento bullir la sang (3).

Ara que em sento capaç (1)
de cantar si un altre canta.
Avui que encara tinc veu
i encara puc creure en déus (4)...

Vull cantar a les pedres, la terra, l'aigua,
al blat i al camí (5), que vaig trepitjant.
A la nit, al cel, a aquest mar tan nostre,
i al vent (6) que al matí ve a besar-me el rostre (7).

Vull alçar la veu, per una tempesta,
per un raig de sol,
o pel rossinyol (8)
que ha de cantar al vespre.

Ara que tinc vint anys,
ara que encara tinc força,
que no tinc l'ànima morta,
i em sento bullir la sang.

Ara que tinc vint anys,
avui que el cor se m'embala (9),
per un moment d'estimar,
o en veure un infant plorar...

Vull cantar a l'amor. Al primer (10). Al darrer (10).
Al que et fa patir. Al que vius un dia.
Vull plorar amb aquells que es troben tots sols,
sense cap amor van passant pel món.

Vull alçar la veu, per cantar als homes
que han nascut dempeus,
que viuen dempeus,
i que dempeus moren (11).

Vull i vull i vull (12)cantar.
Avui (13) que encara tinc veu (14).
Qui sap si podré demà (13).

Però avui només tinc vint anys.
Avui encara tinc força,
i no tinc l'ànima morta,
i em sento bullir la sang...


ACTIVITATS

1. Digues quin és el tema de la cançó.

2. Quines són les figures retòriques subratllades? Explica-les.

3. Fes una reflexió sobre el poema, relacionant-lo amb la teva experiència personal.

JO VINC D'UN SILENCI

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg
de gent que va alçant-se
des del fons dels segles
de gent que anomenen
classes subalternes,
jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg.

Jo vinc de les places
i dels carrers plens
de xiquets que juguen
i de vells que esperen,
mentre homes i dones
estan treballant
als petits tallers,
a casa o al camp.

Jo vinc d'un silenci
que no és resignat,
d'on comença l'horta
i acaba el secà,
d'esforç i blasfèmia
perquè tot va mal:
qui perd els orígens
perd identitat.

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg,
de gent sense místics
ni grans capitans,
que viuen i moren
en l'anonimat,
que en frases solemnes
no han cregut mai.

Jo vinc d'una lluita
que és sorda i constant,
jo vinc d'un silenci
que romprà la gent
que ara vol ser lliure
i estima la vida,
que exigeix les coses
que li han negat.

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg,
jo vinc d'un silenci
que no és resignat,
jo vinc d'un silenci
que la gent romprà,
jo vinc d'una lluita
que és sorda i constant.


ACTIVITATS

1. Quan va composar Raimon aquesta cançó? Quins problemes va tenir amb la censura per aquesta i altres lletres?

2. Comenta el poema. Has de tenir en compte:

  • Per què diu el poeta que ve "d'un silenci"? Per què és "antic" i "llarg"?
  • Quines són les classes subalternes?
  • Què simbolitzen les places, els tallers i els camps?
  • Què signifiquen els versos "Qui perd els orígens / perd identitat"? Hi estàs d'acord?
  • Per què "no és resignat" aquest silenci?
  • Qui s'esforça i blasfema? Per què?
  • Com és aquesta gent silenciosa? En què o en qui creuen?
  • Quina és aquesta lluita "sorda i constant"?
  • Quines coses se li han negat a la gent a qui fa referència el cantautor?

PERQUÈ VULL

Plovia, aquell dia, perquè vull!
Perquè tinc ganes que plogués!

Sortia ella de casa, perquè vull!
Perquè tinc ganes que sortís!

Tenia jo un paraigua, perquè vull!
Perquè tinc ganes de tenir!

Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull!
Perquè tinc ganes d'ajudar!

Va dir-me: "Encantada!" Perquè vull!
Perquè tinc ganes d'encantar!

Va arrapar-se a mi. Perquè vull!
Perquè tinc ganes d'estimar!

Vam viure un món preciós, perquè vull!
perquè tinc ja ganes de viure!

Després vàrem parlar, perquè vull!
Perquè tinc ganes de parlar!

Vam volar pel món, perquè vull!
perquè tinc ganes de volar!

Vam sentir un món nou, perquè vull!
Perquè no m'agrada aquest!

I el vam veure millor, perquè vull!
Perquè sé que és millor!
Vam menjar el més bo, perquè vull!
Perquè sé que es pot menjar!

Vam viure amb gent preciosa, perquè vull!
Perquè estic tip de la contrària!

Tot era meravella. Perquè vull!
Perquè estic fart de fàstics!

Tot era de tothom, perquè vull!
Perquè tot és de tots!

I acabe la cançó. Perquè vull!
Tot comença en un mateix.


1. Cerca informació sobre la biografia i l'obra d'Ovidi Montllor. No oblidis citar la font que has fet servir.

2. Quin creus que és el tema de la cançó? Justifica la teva resposta.

3. Comenta els subtemes que hi apareixen a partir del que diu en cada estrofa.

4. Quines figures retòriques de  repetició trobes a la cançó. 

5. Estàs d'acord amb la filosofia de vida que expressa la cançó? Justifica la teva resposta tot explicant allò que tu li demanes a la vida.