ACTIVITATS

1. Fitxa tècnica i argument del curt.

2. Quin nom rep al cinema la veu del narrador?

3. Com és el noi? A què es dedica? Per què està tan deprimit? Per què no creu en l'amistat? Com creus que li ha afectat la mort del seu germà?

4. Per què marxa quan la noia s'hi acosta a la biblioteca? Per què la segueix fins a casa?

5. Què pensa el noi dels estels?

6. Entens la seva manera de pensar i d'actuar? 

7. Com s'estructura el curt? 

8.  Quin paper hi té la música?

9. Quins són els plans més utilitzats? Per què?

10. Fes una valoració del curtmetratge tenint en compte el tema, la feina dels actors, la imatge, el guió i la música.