GRAMÀTICA BÀSICA


QUADRE DE LES COMBINACIONS DELS PRONOMS