RECURSOS


GRAMÀTICA BÀSICA

NORMES ORTOGRÀFIQUES

NORMES DE PUNTUACIÓ


DICCIONARIS

Diccionari DIEC

OPTIMOT

Diccionari català-castellà

Traductor "El Punt"

Conjugador de verbs


PAUTES PER A REDACTAR AMB CORRECCIÓ (pdf)
ACTIVITATS DE PUNTUACIÓ

1. Activitats de puntuació I


DICTATS EN LÍNIA


GRAMÀTICA


ELS COMPLEMENTS DELS VERB


GÈNERES I TIPOLOGIES

ACTIVITATS

       1. Gèneres literaris i no literaris


FIGURES RETÒRIQUES

CÒMICS

Causes de la pobresa, Alfons López (PDF)

La pobresa extrema, Alfons López (PDF)

Els orígens de la pobresa, Alfons López (PDF)

Objectius del mil.leni, Alfons López (PDF)

Ajuda Oficial al Desenvolupament (PDF)


LECTURES I ACTIVITATS

1. Llegeix "La mà dissecada". Busca al diccionari les paraules que no coneguis i fes un resum del text (15-20 línies).

2. El món en un munt de contes (PDF)

3. Contes d'arreu del món

4. Els extraterrestres (mots encreuats)

5. Les mones i els plàtans

6. Relats curts de terror

7. Còmics de Mans Unides

8. "No hi ha millor teixidora que l'Aracne"

9. "Gregor", de Quim Monzó (PDF)

10. "La sessió de maquillatge", Empar Moliner (PDF)

                            Activitats

 • Qui és Sigmund Grossman?
 • Què és un Magazine? Quin públic té aquest tipus de programa? Qui el sol veure?
 • Per què creus que Grossman ha acceptat anar al programa?
 • On ha d'anar després de l'entrevista?
 • Fixa't en el diàleg entre la maquilladora i l'escriptor. Quines coses li pregunta la noia? Creus que ha llegit algun llibre de Grossman? A quin tipus de personatges està acostumada a maquillar? Què penses d'ella?
 • Creus que al Sr. Grosmann li interessen les vendes? Quins interessos penses que té? Què penses d'ell?
 • Quin significat creus que té el tatuatge que el Nobel porta a l'avantbraç?
 • Què i a qui critica Moliner en aquest conte?

14. "Porc bullit amb salsa de rave", Quim Monzó.

 • Subratlla les idees clau del text.
 • A quin gènere pertany? Quines tipologies textuals hi trobes?
 • Subratlla les idees clau.
 • Com s'estructura?
 • Temps i espai.
 • Quina mena de narrador hi trobes?
 • Com és psicològicament l'agent immobiliari?
 • Fes una crítica del text d'un mínim 125 paraules.